Mijn registraties

Ik ben geregistreerd of ingeschreven bij de volgende instanties:


Ik ben geregistreerd lid (lidnummer 10388) van het NVPA.

Het NVPA is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor therapeuten / counselors die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij richt zich vooral tot de goed opgeleide counselors en therapeuten die, hoe verschillend ze ook werken, samen willen blijven zoeken naar wat hen verbindt, en naar waar het in hun leven en werken met mensen echt om gaat. Professionele deskundigheid, kennis van de menselijke levensloop als zinvol gebeuren en ervaringsdeskundigheid, zijn nog steeds belangrijke uitgangspunten binnen het NVPA.

Vanuit haar ideële doelstellingen zet het NVPA zich al ruim 30 jaar in voor een pluriforme integrale gezondheidszorg en voor haar leden; professionele hulpverleners die zich in haar uitgangspunten herkennen.

Binnen de NVPA is een vakgroep voor rouwtherapeuten. Deze vakgroep werkt nauw samen met de Landelijke Stichting voor Rouwbegeleiding (LSR); www.verliesverwerking.nl

Bezoek de website van de NVPA

Ik ben geregistreerd bij het RBNG onder nummer 204216.

De stichting RBNG is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Wij verlenen onze diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten.

HBO-therapeuten
Alleen HBO-therapeuten worden geregistreerd in het openbare register van RBNG. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BNG®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Tuchtrecht
Naast registratie en certificatie biedt RBNG een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TBNG
(Tuchtrecht voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg).

Bezoek de website van de RBNG