Mijn werkwijze

Na het telefonisch kennismakingscontact kan er een afspraak worden gemaakt voor een intake gesprek .  Tijdens dit gesprek ga ik samen met u bekijken wat precies de hulpvraag is. Afgestemd op uw individuele draagkracht wordt er gekeken naar de werkvorm die het beste bij u past. De werkvormen zijn gericht op heelwording, zodat u zich weer thuis kunt voelen in uzelf. 

De afspraken kunnen zowel op de praktijk als bij u thuis plaatsvinden.

Het uitgangspunt is altijd : “het streven naar maatwerk”.

Niet zelden gebeurt het, dat problemen van praktische aard er voor zorgen dat u niet of onvoldoende aan uw rouwproces toekomt. Ook hier wordt aandacht aan besteed en zonodig wordt u hiervoor doorverwezen naar de juiste instanties.

Ik werk onder andere met de methode Kübler-Ross. Dit houdt in dat ik samen met de cliënt bekijk in welke fasen van het rouwproces men zich bevindt, en wat de rode draad is die door de rouw heenloopt. Als je het ene verlies niet verwerkt hebt, neem je het mee naar het volgende.

Ieder mens is uniek en dus ook de manier waarop hij/zij rouwt. Mijn ervaring is dat als je de mensen thuis bezoekt, ze meer zichzelf zijn. Daardoor is het voor mij mogelijk om binnen die veilige omgeving de eerder genoemde methodiek toe te passen. Maatwerk is hierbij het belangrijkste.

Het aantal gesprekken is gemiddeld 6 tot 10. Wanneer de cliënt daar prijs op stelt wordt de huisarts schriftelijk door mij geïnformeerd. In sommige gevallen is langdurige persoonlijke begeleiding noodzakelijk.

Wanneer is hulp nodig?

Rouwen is volkomen normaal en gaat gepaard met heftige reacties. De meeste rouwenden komen vaak goed door deze perioden heen; vaak met behulp van hun sociale omgeving. Ook hier geldt dat dit afhankelijk is van de persoonlijke omstandigheden, en van de individuele draagkracht van de rouwende. In de volgende omstandigheden kan het zinvol zijn om hulp in te schakelen.

  • U als rouwende, wanneer u zelf vindt dat er hulp nodig is.
  • Chronische rouw. Als na een lange periode de emoties en de rouwreacties niet minder worden.
  • Langdurige depressiviteit.
  • Uitgestelde rouw. Als er te weinig rouwreacties zijn.
  • Psychische problemen die voortkomen uit een rouwproces.
  • Langdurige verbittering, schuldgevoel of intense wanhoop.
  • Veelvuldige gedachten aan zelfdoding.