Voor particulieren

Bij rouw/verliesverwerking

Rouwen is afscheid nemen omdat het niet anders kan. Het is omgaan met verliezen. Verliezen op diverse gebieden, het verlies van (het leven zelf) een dierbare, tot het verliezen van gezondheid, werk of……?.

Wanneer men in het leven te maken krijgt met een verlies, gaat men vrijwel altijd door een aantal fasen heen die procesmatig te vergelijken zijn met een rouwproces, bij verlies van een dierbare.

Bij verlies van bijvoorbeeld gezondheid, werk of bij het verbreken van een relatie wordt het rouwproces niet altijd herkent of erkent. Ook bij het verwerken van deze vormen van verlies kan ik samen met u het verlies een plaats geven in uw leven.

De werkvormen sluiten aan bij uw verhaal en zijn gericht op inzicht, eigen daadkracht en verantwoordelijkheid. Dit alles gebeurt in een sfeer van bemoediging en veiligheid.

Rouwbegeleiding

Psycho-educatie. Psycho-educatie bestaat ondermeer uit het geven van uitleg over mogelijke rouwreacties. Hierdoor leren cliënten de eigen reactie beter te begrijpen. Ik maak gebruik van herkenningsliteratuur, dit maakt dat cliënten makelijker praten over hun eigen ervaringen.

Ondersteuning. Het is van belang voor de verwerking dat u ruim de gelegenheid krijgt het verhaal over de overledenen te vertellen en de daarbij behorende gevoelens te verwoorden. Het verwoorden van deze gevoelens brengt u in veel gevallen bij de kern van de soms heftige emoties. Ik kan u ondersteunen om deze emoties op gestructureerde wijze te uiten.

Handvatten. Mensen zijn allemaal verschillend. Niet iedereen gaat op dezelfde manier met rouw om. Ik probeer samen met de cliënt te ontdekken welke manieren voor hem of haar geschikt zijn om de rouw een plekje in het dagelijkse leven te geven.

Levensvragen “Wat heeft u nodig om u weer thuis te voelen in uzelf?” Wanneer men in het leven geconfronteerd wordt met grote veranderingen gaat dat meestal gepaard met verwarring en een heleboel vragen. Wat daarvoor vanzelfsprekend was, komt in een ander daglicht te staan. Toekomstverwachtingen moeten worden bijgesteld. Samen met u besteden we gerichte aandacht aan datgene wat er werkelijk in u omgaat.

Bij sterven

Sterven is afscheid nemen van het leven, van dierbare personen en van plaatsen. Sterven is de ultieme stap in het onbekende. Vanaf het moment dat iemand echt geconfronteerd wordt met zijn eigen sterfelijkheid zullen er emoties als boosheid, pijn, angst en verdriet en zullen er belangrijke levensvragen boven komen.

Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat men hulp wil bij het herstellen van verbroken of verwaterde contacten. Men kan dan denken aan samengestelde gezinnen na een scheiding of na een breuk met overige familieleden.

Soms zit men met een aantal vragen zoals: “Moet ik de kinderen afscheid laten nemen en hoe?” of “Wat heb ik zelf nodig in deze laatste fase?” In dit soort gevallen bemiddel en ondersteun ik om tot een antwoord of oplossing te komen.

Ik bezoek cliënten in hun thuisomgeving, maar ook in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.