Voor bedrijven

Ook kunnen bedrijven mij in huren. U kunt hierbij onder andere denken aan beperking van aan rouw gerelateerd verzuim. Ziekte verzuim gerelateerd aan een rouwproces kan soms lang duren.

Uit ervaring is gebleken dat werknemers het waarderen als hun werkgever rouwtherapie aanbiedt. De werknemer :

  • voelt meer betrokkenheid van de werkgever.
  • voelt meer erkenning voor het verlies.
  • staat zichzelf hierdoor toe om daadwerkelijk de ruimte te nemen om te rouwen.
  • is zeer gemotiveerd om deel te nemen aan de therapie.

Dit draagt zeker bij tot een succesvollere verwerking, met als resultaat korter of geen ziekte verzuim. De werknemer is geconcentreerder en productiever, zal en wil eerder zijn/haar werkzaamheden hervatten. Goede begeleiding is dus voor zowel de werknemer als de werkgever van belang.

Voor thuiszorgorganisaties

Als thuiszorgorganisatie kunt u mij eveneens inhuren. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld langdurige, individuele begeleiding van volwassenen met gedragsproblemen, die voortkomen uit grote veranderingen en of verliezen.

Wachtlijst/overbruggingszorg

Psycho-sociale begeleiding bij het accepteren en aanvaarden van een verandering in de woonsituatie (van zelfstandig wonen naar wonen in een verzorgingshuis of in andere woonvormen). Door veel betrokkenen wordt deze overgang gezien als het verlies van de kwaliteit van leven en autonomie. Of indien van toepassing als een stap naar de laatste levensfase. Uitgangspunt in deze is, vraag/probleemgestuurde begeleiding, afgestemd op de mogelijkheden van de betrokkenen. Ook hier is het maatwerk het belangrijkst.

Cursus en trainingen

Op verzoek verzorg ik lezingen, workshops en trainingen over het omgaan met verliesverwerking en rouwbegeleiding.