Verborgen verlies

Verborgen verlies
Niet alleen de dood van een geliefde zorgt voor rouw. Ook ander verlies zoals

  • een relatiebreuk (geheime relatie),
  • het noodgedwongen sluiten van een (familie)bedrijf,
  • ontslag,
  • ongewenste kinderloosheid,
  • een miskraam,
  • een gewenste of ongewenste abortus,
  • de gezondheid door ernstige ziekte of beperkingen,
  • het opnieuw beginnen na verlies van de identiteit of het verlies van eigenwaarde

slaat diepe wonden.