Methodieken

De methodieken waarmee ik werk:

  • huisbezoek; veilige omgeving.
  • Kübler-Ross; rouwfasen waarin men zich begeeft.
  • creativiteit;  schrijven, tekenen, collages maken, enz.
  • opstellingen;
  • visualisatie;