Levensvragen

Coaching bij levensvragen
Wanneer u ingrijpende veranderingen meemaakt, ontstaat vaak verwarring over uw levensvisie en over levensvragen. Men heeft bepaalde verwachtingen die men dan bij moet stellen.

Wat zijn levensvragen nu eigenlijk?

Levensvragen zou je kunnen onderbrengen in een aantal gebieden. U zou kunnen denken aan:

  • Vragen over het bestaan.  Wie ben ik eigenlijk? Hoe wil ik zijn.?
  • Vragen over de tijd.  Hoe kijk ik tegen de tijd aan? Als ik morgen sterf, heb ik dan iets van mijn leven gemaakt.
  • Vragen over ons menselijk handelen.  Waarom doen mensen wat ze doen? Waar komt zinloos geweld toch vandaan?
  • Relationele levensvragen. Wie zijn in mijn leven de belangrijkste mensen? Wat betekenen intieme relaties voor mij?
  • Vragen over lijden en sterven. Zie ik de dood als een natuurlijke begrenzing van het leven of ??? Hoe kijk ik tegen de narigheid aan die andere mensen overkomt?

Coaching is gericht op inzicht en het opnieuw bepalen van uw koers.

Uitgangspunten hierbij zijn uw persoonlijke normen en waarden.