Autisme en rouw

Autisme
Autisme is een ontwikkelingsstoornis. Kenmerkend zijn problemen in de sociale interactie. Naast dit kernprobleem zijn er vele eigenschappen en gedragingen die kunnen voorkomen en die bij iedereen verschillend zijn. Er zijn verschillende varianten in vormen van autisme (bijv. PDD-NOS, Aperger). Vaak wordt de term ASS gebruikt waarmee bedoeld wordt: een autisme spectrum stoornis. Mensen met autisme leven emotioneel vaak op een niveau dat jaren lager ligt dan de kalenderleeftijd. Voor meer informatie over autisme verwijs ik u naar de Vereniging voor Autisme

Autisme en rouw
Omgaan met verlies is bij alle mensen een proces in een golvende beweging. Mensen zonder autisme kunnen begrijpen dat zij in een proces zitten, mensen met autisme kunnen verward raken omdat zij hun eigen gedrag (en emoties) niet kunnen plaatsen. Vooral bij het wegvallen van een hechtingspersoon (een stabiel contact, zoals ouder, groepsleider, leerkracht) kunnen problemen ontstaan in het verwerkingsproces. Vaak wordt gedacht dat mensen met autisme niets voelen en zich niet betrokken voelen, maar dit is niet waar.

Hoe kun je merken dat iemand met autisme problemen ervaart in een verwerkingsproces? Als het gewone gedrag is veranderd, als iemand meer lastig gedrag vertoont, meer agressie uit, stiller is dan gewoonlijk en zich meer terugtrekt (isoleert).

Ik kan u ondersteunen bij

Een goede voorbereiding als dat mogelijk is. Bijv. bij overlijden en een uitvaart.

Het is belangrijk rekening te houden met:

  • dat niets vanzelfsprekend is. Iemand kan vaak dingen letterlijk opvatten.
  • Mensen met autisme kunnen sterke zintuiglijke waarnemingen hebben. Daarom kan het goed zijn te beschrijven dat iemand die dood is er anders uit ziet en anders aanvoelt.
  • De voorbereiding moet zo concreet mogelijk zijn: vertel hoe groot de kist is waarin de overledene komt te liggen en hoe het verloop van de uitvaart zal zijn.
  • Zeker bij jongeren en kinderen is het goed ze ook iets concreets te laten doen. Dit kan van alles zijn, als het maar goed is afgestemd op hun belevingswereld.

Het verwerkingsproces

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de mentale/emotionele leeftijd van de persoon die hulp nodig heeft probeer ik eerst een duidelijk beeld te krijgen van zijn/haar persoonlijkheid en hoe tot nu toe het proces is verlopen. Daarvoor voer ik gesprekken met mensen uit de directe omgeving.

We gebruiken bijv. muziek of andere creatieve uitingsvormen. Soms is het nodig met pictogrammen te werken.

Kijk voor meer informatie op de website van Auti24.